Åbo nationalstadspark

Åbo nationalstadspark är 15 kilometer grönområden, kulturhistoria och landsbygd längs med Aura å. Nationalstadsparken börjar vid byn Kurala där historien vaknar till liv, och fortsätter genom Finlands äldsta stadskärna till eklundarna i Runsala och ända fram till Erstans strand. Åbo nationalstadspark är kärnan i Åbo och den finländska stadskulturens vagga.

turku.fi