Aboa kongress- och eventservice

Aboa erbjuder skräddarsydda tjänster för ditt evenemang. Aboa ordnar olika typer av evenemang, allt från vetenskapskongresser till workshoppar, middagar och fester. Målet är evenemang av högsta kvalitet som går smidigt till och erbjuder minnesvärda upplevelser, på plats eller virtuellt. Låt Aboa ta hand om det praktiska, så får du som arrangör mer tid för att planera själva innehållet.

aboaservices.fi

Mer information