Åfärjan Pikkuföri

Åfärjan Pikkuföri är en trafikerande taxifärja på Aura å, som ursprungligen kom till ån på 1970-talet för att föra arbetarna på varvet på båda sidor om ån från ena stranden till den andra. Omkring millennieskiftet köptes Pikkuföri av Maritima centret Forum Marinum. Den rymmer 38 passagerare åt gången.

forum-marinum.fi

Mer information