Magasinen på Kloster-Mellangatan

Kloster-Mellangatan var en viktig gata i Åbo under medeltiden. Gatan ledde från S:t Olofs dominikanerkloster på Kaskisbacken till stadskärnan och domkyrkan. Efter Åbo brand på 1800-talet, Kloster-Mellangatan bevarades som ett minne av de smala medeltida gatorna. I den här fantastiska miljön finns numera Magasinbutikerna på Kloster-Mellangatan. Lokala hantverkare säljer produkter som de själva tillverkar, bland annat metallprodukter, träprodukter, textilier, inredning och smycken.

turku.fi

Mer information