Storbåt Tacksamheten – Res i skärgården på traditionellt sätt

Våren 2017 sjösattes allmogebåten Storbåt Tacksamheten, som är byggd enligt traditionella metoder och med traditionella material. Tacksamhetens hemmahamn är Nagu/Pargas och därifrån gör man regelbundna segelturer under juli och på beställning under hela seglingssäsongen (maj–oktober). Programmet för seglingssäsongen hittar du på segelbåtens webbplats.

tacksamheten.fi