Västra regionala danscentrum

Vid dansens västra regioncenter Läntinen tanssin aluekeskus är varje dag dansens dag!

Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) är en av sju regionala danscenter. LTA möjliggör och koordinerar den mångsidiga anställningen av proffs inom dansfältet samt danskonstens tillgång och tillgänglighet i Egentliga Finland och Satakunta. Verksamheten bygger på kritiskt ansvar, hållbarhet och medvetenhet om den ständiga förändringen i verksamhetsområdet.

Verksamhetens delområden är

1. Danskonst

2. Tjänsteverksamhet

3. Kulturpolitik

LTA:s kontor är beläget i Åbo på adressen Strandgatan 64b, C-huset, i Manillas historiska miljö.

Träningssalen Studio betjänar områdets danskonstnärer och gemenskaper såväl som andra användare i Manilla, kontorets grannskap.

l-tanssi.fi