Integritetspolicy

Kakor

På webbplatsen Visit Turku används kakor (cookies) för att följa besöksstatistiken och för att förbättra tjänsten. Vi använder bl.a. Facebooks pixlar för uppföljning och webbanalysverktyget Google Analytics samt tillhörande marknadsföringsfunktioner. Dessa tjänster kan använda kakor och andra tekniker vid insamling och mottagande av uppgifter om besökarna på webbplatsen och använda dessa uppgifter för att erbjuda analyser och rikta reklam.

Alla insamlade uppgifter behandlas anonymt, vilket innebär att uppgifterna aldrig kan kopplas till exempelvis personuppgifter eller på annat sätt identifiera enskilda användare.

Integritetspolicy för kund- och marknadsföringsregistret för webbplatsen Visit Turku
Integritetspolicy enligt personuppgiftslagstiftningen (i synnerhet personuppgiftslagen, 523/1999, 10 och 24 §)

1. Registeransvarig
Namn: Åbo stad/turistbyrå, Visit Turku
Adress: Auragatan 4, 20100 Åbo
Övriga kontaktuppgifter: info@visitturku.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Namn: Olli Ylioja
Adress: Auragatan 4, 20100 Åbo
Övriga kontaktuppgifter: olli.ylioja@turku.fi

3. Registrerade
Denna policy omfattar kund- och marknadsföringsregistret för webbplatsen Visit Turku.

4. Registrets användningssyfte
Uppgifterna i registret behandlas i anslutning till kontakter, ärendehantering, kundförfrågningar, utveckling av tjänster, rapportering, marknadsföring samt andra åtgärder i samband med hanteringen av kund- och samarbetsförhållanden inom Visit Turkus verksamhet.

De uppgifter som behandlas i registret kan även användas för profilering samt för att rikta marknadsföringsåtgärder och kommunikation till kunder på ett sätt som intresserar de registrerade. Personuppgifter behandlas även vid utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang och kundmeddelanden.

De oidentifierade uppgifterna som samlas in på webbplatsen används för att utveckla webbplatsen, planera marknadsföring och för marknadskommunikation. Dessutom kan vi använda remarketing med utgångspunkt i beteenden på nätet, exempelvis i sociala medier.

5. Uppgifter som sparas i registret
Både oidentifierade uppgifter och personuppgifter samlas in i registret. Oidentifierade användaruppgifter samlas in med hjälp av kakor och analysverktyget Google Analytics. Dessa uppgifter används för att utveckla webbtjänsten och planeringen av marknadsföringen.

Personuppgifter samlas endast in när användaren skickar in dem, exempelvis när användaren vill delta i en tävling som kräver att man anger personuppgifter. Vi informerar separat om detaljerna i samband med registreringen (exempelvis information om vilka kontaktuppgifter som sparas i registret) i registerbeskrivningen i anslutning till tävlingen.

6. Den registrerades rättigheter
Registrerade har rätt att granska uppgifter i registret som berör dem själva. En kontrollbegäran ska skickas in skriftligen till den registeransvarige i form av ett brev med egen underskrift. De registrerade har rätt att begära korrigering av felaktig information i registret. Begäran om korrigering bör göras skriftligen och tillräckligt noggrant. Kunden har rätt att neka till att personuppgifterna används i direktmarknadsföring och annan marknadsföring. Kontrollbegäran, begäran om korrigering och nekanden till användning av uppgifter skickas till adressen:

Turun kaupunki / Matkailun palvelukeskus
/Visit Turku, PB 355, 20101 Åbo

7. Källor som i regel används för registret
Personuppgifterna kommer in från kunden själv via ett formulär som fylls i av kunden där man ber om personuppgifter för att exempelvis delta i en tävling.

8. Överlåtelse av lagenlig information
Personuppgifterna överlåts inte utanför Visit Turku. Eventuella undantag är våra marknadsförings- och reklampartner, som vi kan lämna ut vissa uppgifter till i samband med exempelvis planering av reklam. Våra samarbetspartner är förbundna att följa kraven i dataskyddsförordningen.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
De personuppgifter som sparas i kund- och marknadsföringsregistret för webbplatsen Visit Turku överförs eller behandlas inte utanför EU eller EES.

De tjänster i sociala medier samt webbanalysverktyget Google Analytics som vi använder i anslutning till webbplatsen kan dock överföra oidentifierade uppgifter om användningen även utanför EU-/EES-området. Ytterligare information om det får du på de aktuella parternas webbplatser.