Kultur i Åbo

ÅBO HAR LANSERAT EN REFORMATION OCH UTVECKLAT ETT LITTERÄRT SPRÅK OCH FRAM TILL ÅR 1827 HAR BRUTT TILL GRUNDEN I GEMENSAMMA INTERVALLER. KANSKE JUST DÄRFÖR HAR ÅBO ÄVEN EN FÖRMÅGA ATT FÖRNYAS – OCH ODLA KULTUR ÖVERALLT.