Åbo hälsovårdsmuseum

På Åbo hälsovårdsmuseum får du en inblick i hälsovårdens historia. Hur behandlade man till exempel tuberkulos eller polio? Och hur såg det ut i operationssalen? Mitt i museet tronar Heideken-utställningen med sina dopklänningar, dopfuntar, biblar och interiörer från förlossningsanstalten.

turku.fi

Mer information