Klosterbacken

Klosterbacken är det enda enhetliga trähusområde som undgick Åbo brand 1827 och som bevarats till våra dagar. De över två hundra år gamla husen ligger på sina ursprungliga platser och kvarterets gränder, gårdar och hem skapar en unik miljö mitt i staden. I museikvarteret får man göra en djupdykning i områdets färggranna historia sedd med historiska klosterbacksbors ögon. Livsöden finns det gott om: från skolbarn till barnmorskor och från musiker till cirkusartister.

turku.fi