Klosterbacken

Klosterbacken är det enda enhetliga trähusområde som undgick Åbo brand 1827 och som bevarats till idag. De över 200 år gamla husen ligger på sina ursprungliga platser och utgör en unik miljö nästan mitt i Åbo. Ett besök i museet är som en tidsresa till 1800-talets mindre bemedlade stadsbors vardag. Museet berättar om förindustriella yrken och på området finns många olika intressanta verkstäder.

turku.fi