Konstens hus

Konstens hus i Åbo är ett hem för konst och kultur som öppnade våren 2022 för konstnärer, Åbobor och turister. Konstens hus finns i Rettigs gamla tobaksfabrik mitt i Gamla stan i Åbo.
Verksamheten sker på tobaksfabrikens sex våningar och i husen kring gården. I Konstens hus arbetar bildkonstnärer, scenkonstnärer och yrkesfolk inom den kreativa branschen och där ordnas utställningar, framföranden, evenemang och verkstäder av olika slag.

turku.fi

Mer information