Salutorget i Åbo

Kärnan av en kulturstad är alltid ett torg. Torget i Åbo kan fungera som den riktiga världens sociala media där människor samlas för att trivas tillsammans.

Det nya Salutorget omvandlas till en miljö som samlar och förenar stadsinvånare i alla åldrar, som har bänkar, träd, trappor att sitta på, en evenemangsscen, konst, lekplatser, en skridskobana, kiosker och skyddstak.

turku.fi

Mer information