Apoteksmuseet och gården Qwensel

Gården Qwensel är Åbos äldsta bevarade trähus. Under samma tak finns ett högreståndshem från 1700-talet och ett apotek från 1800-talet. I Qwensels herrskapshem får man bekanta sig med dess mest kända invånare, den finländska kirurgins fader Joseph Pippings familjs liv och tidevarv i Åbo. I apoteksofficinen i Apoteksmuseet finns Finlands äldsta bevarade apoteksinredning från år 1858.

turku.fi