Åbo Unga Teater

Den professionell Åbo unga teatern är känd för sin högkvalitativa och mångsidiga repertoar. Teater producerar varje år teaterföreställningar för olika publik, från dagisbarn till vuxna. Åbo Unga Teater finns i bottenvåningen i f.d. Åbo Stentryckeri i centrala Åbo.

nuoriteatteri.com