Botaniska trädgården

Åbo universitetes botaniska trädgård på ön Runsala är både ett centrum för vetenskaplig forskning och ett skyltfönster som lockar besökare till växternas värld. I ytter- och inneträdgårdarna växer totalt över 5 000 olika arter och sorter. I ytterträdgården blommar t.ex. ettåriga prydnadsväxter, nyttoväxter, blomsterängar och exotiska träd och buskar. Här finns ett nyanlagt område med tre dammar, vackra näckrosor och andra vattenväxter. Inneträdgårderna och kaféet har öppet varje dag kl. 11–17.

sites.utu.fi