ArtTeatro

ArtTeatro är en programtjänst för cirkus- och varietékonst, grundad 2008. Inom vårt företag är vi specialiserade på högklassig underhållning och cirkusaktiviteter. ArtTeatro erbjuder cirkusföreställningar, cirkusaktiviteter, programnummer såsom akrobatik, jonglering, trapetskonst eller lindans, trolleriföreställningar och svarta teaterföreställningar samt cirkushistoriska föreläsningar.

artteatro.com