Kustö slottsruin

Det bästa stället för ett äventyr. På Kustö i S:t Karins ligger ett unikt kultur- och naturresmål, ruinerna av ett historiskt slott, vilket är en imponerande upplevelse för besökare i alla åldrar! På somrarna kan man besöka Kustö konstgård, där det är en ny konstutställning med nutidskonst varje sommar. Från Kustö konstgård går en kultur- och naturslinga till slottsruinen, på vilken du kan bekanta dig med många olika naturtyper, som exempelvis lundskogar, granskog och ängslandskap. Det är gratis inträde till konstgården och slottsruinen.

kaarina.fi