Kritiska Galleriet

Det Kritiska Galleriet fokuserar på att presentera samhällskritisk
samtidskonst. Galleriet ligger i Konstens Hus och skapar ett utrymme för
en kritisk och mångsidig granskning av gemensamma problem, utmaningar,
visioner och möjliga framtidsscenarion, genom konst och debatt. Förutom
utställningar anordnar galleriet debatter, föreläsningar,
föreställningar och andra aktuella evenemang.

kriittinengalleria.fi

Mer information