WAM

Spektrum, 8.10.2021–9.1.2022, visar en omfattande utställning med nutidskonst om könets och sexualitetens mångfald. Utställningen tar ställning för jämlikhet, och tillför nya röster i diskursen. Kolla alla aktuella evenemanger och utställningar från museets webbplats!

wam.fi