Jo-Jo Teater

Åbobaserade Jo-Jo Teater bjuder på varierande och högklassiga upplevelser för dig som gillar kultur. Jo-Jo Teater är en teaterförening som är grundad 1995. Teatern bedriver sin verksamhet i fabriksfastigheten Manilla som är byggd på 1860-talet. Repertoaren består både av lättsamma farser och allvarliga föreställningar som tar ställning i den samhälleliga debatten. Teatern har fyra eller fem premiärer varje år.

jo-joteatteri.com