Åbo slott

Åbo slotts mäktiga murar har rest sig på platsen där Aura å mynnar ut i havet allt sedan 1280-talet. Slottet har fungerat som försvarsfästning, palats, förvaltningshus, fängelse, lagerbyggnad och kasern. I dag är slottet en av Åbos främsta sevärdhet!

turku.fi

Mer information