Funikularen

Funikularen är den första bergbanan i Finland som är byggd i en stad. Den är ett hinderslöst samfärdsmedel varmed man kan åka upp till Kakolabacken, dit det inte är möjligt att åka kollektivt på något annat sätt. Funikularen trafikerar sträckan mellan Slottsgatan och Granitborgsgatan på adressen Slottsgatan 55b. Det är avgiftsfritt att åka och restiden är ungefär en minut i ena riktningen.

turku.fi

Mer information