Grus Grus Teater

Det spirituella flygbolaget är en upplevelseförmedlare som drivs av Grus Grus Teatteri ry. Grus Grus Teatteri är en multiprofessionell grupp som grundades 2007 och som inte strävar efter att etablera sig i en viss lokal, utan agerar som gästande grupp och samarbetspartner. Teaterföreningen har som huvudsyfte att stärka dialogen och mångfalden mellan olika genrer inom scenkonsten. Föreningen är officiellt tvåspråkig, finska och svenska.

grusgrus.fi