Impivaara simhall

Impivaara simhall är Finlands till bassängytan största simhall. I Impivaara finns åtta bassänger, tre gym och en gymnastiksal. Impivaara erbjuder hela familjen goda möjligheter till motion och idrott. Inträdesavgiften ger tillgång till både simbassängerna och gymmen. Varje dag erbjuds många aktiviteter med instruktör i bassängerna, gymmen och gymnastiksalarna.

turku.fi

Mer information