Kavalto Gård

Kavalto Gård är en idyllisk festplats, där traditionellt jordbruk går hand i hand med fest- och cateringservice. Vi har fest- och möteslokaler i olika storlek, allt från den romantiska Ladugårdsvinden till rökbastun som ligger vid en skogstjärn.Vi ordnar allt du behöver för din tillställning, och planerar utgående från dina önskemål. Vi erbjuder också catering, inkvartering och programservice.

kavaltontila.com

Mer information