Skärgårdshavets nationalpark

Skärgårdshavets nationalpark – en mosaik av tusentals holmar och hav! Skärgårdshavets nationalpark befinner sig ca 60 kilometer från Åbo stad. Man når nationalparken både från Kimitoön och från Pargas stad. Skärgårdshavets nationalpark hör till de artrikaste områden i Finland. Därtill finns det en skärgårdskultur som kan upplevas både inom nationalparken och utanför i det s.k. samarbetsområdet. Skärgårdshavets nationalpark är en del av Skärgårdshavets biosfärområde som är etablerad av Unesco.

utinaturen.fi

Mer information