Gustavs natur

Gustavs på sydvästkusten där det finns nästan 2 000 öar har under tusen invånare, men en strandlinje på över 900 kilometer. Längs stigarna i Gustavs moskogar kan man vara sin egen Kolumbus: hur häftigt känns det inte att själv hitta lodräta bergsväggar eller en skyddad strandvik. När man blickar ut från rundhällen över det öppna havet känns det härligt att dela ett ögonblick med en kustlabb, en grågås eller en havsörn som flyger högt i skyn. Man når önskad stugort på mindre än en timme med bil från Åbo – exempelvis för en dagsutflykt.

visitkustavi.fi

Mer information