Kammarkören Key Ensemble

Key Ensemble från Åbo är sedan en tid tillbaka en av landets mest hörvärda toppkörer. En fyllig, ren klang och innovativa konsertprogram har blivit körens varumärken. Av en sångarbank på ca 40 personer, de flesta professionella sångare, byggs en lämplig sammansättning upp inför varje produktion. Kören grundades 2005 och fungerar med jämna mellanrum. Den populära kören har ofta en fullsatt konsert och festivalkalender.

keyensemble.fi

Mer information