Kungsvägens musiker

Kungsvägens musiker är en Åbobaserad professionell barockorkester och kör. Ensemblen har specialiserat sig på att framföra musikaliska rariteter av europeiska tonsättare. Orkestern spelar på tidsenliga instrument, d.v.s. så kallade periodinstrument. Kungsvägens musiker är den första finländska professionella tidig musik-ensemblen som bedriver regelbunden konsertverksamhet utanför huvudstadsregionen.

kuninkaantienmuusikot.fi

Mer information